Miksi taloyhtiön tulee tehdä asbestikartoitus?

Blog

Asbesti herättää monissa heti negatiivisen ja vaarallisen mielikuvan – eikä aivan suotta. Termiä asbesti käytetään yleisnimityksenä luonnosta saataville kuitumineraaleille, joita on rakennusmaailmassa hyödynnetty jo vuosia erilaisiin tarkoituksiin. Rakenteissa piilossa oleva ehjä asbesti ei kuitenkaan ole vaarallista. Terveyshaitan se muodostaa vasta levitessään hengitysilmaan. Tätä kautta asbestipöly- ja kuidut päätyvät hengityselimistöön, josta ne eivät lähde enää koskaan pois. Tunnetuin asbestin aiheuttama sairaus on keuhkosyöpä.

Vuoden 2016 alussa uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan, ja sen mukaan tulee kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten asbestipitoisuus selvittää ennen purku- tai remonttitoimenpiteiden aloittamista. Tämä tarkoittaa ammattilaisen tekemää asbestikartoitusta sekä kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimista mikäli asbestia ilmenee näytteenotossa. Asbestikartoituksia tekee muun muassa Asbesta Oy. Lyhytkestoiset huolto- ja korjaustyöt eivät vaadi aina kartoitusta, mutta se ei ole tae asbestivapaalle työlle. Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992 muun muassa eristeissä, liimoissa ja maaleissa, ja jo tapettien vaihto voi altistaa asbestipölylle. Mikäli remontissa tullaan purkamaan rakenteita, ei pelkkä näytteenotto riitä, vaan asbestikartoitus on tehtävä aina. Pienissä remonteissa pelkkä näytteenotto voi toisinaan olla tarpeeksi.

Jos taloyhtiö aikoo teettää kylpyhuoneremontin talon jokaiseen huoneistoon, on kartoitus tehtävä. Näytteitä ei kuitenkaan tarvitse ottaa kaikista huoneistoista erikseen, vaan ammattilainen voi käyttää mittakaavaetua hyödykseen ja mitata asbestipitoisuudet vain muutamasta kylpyhuoneesta. Jotta tulokset voidaan yleistää, edellyttää se kuitenkin sitä, että kaikki remontoitavat huoneistot ovat identtisiä keskenään, esimerkiksi alkuperäiskunnossa. Asbestikartoitukseen kuuluu näytteenotto sekä kirjallisen raportin laatiminen. Asbesti paikallistetaan, ja sen ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä arvioidaan. Myös materiaalien pölyävyys purettaessa ja käsitellessä on selvitettävä. Raportti pitää sisällään ohjeet ja menetelmät purku- ja jatkotöille. Se liitetään osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa. Asbestikartoitus on syytä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen remonttia, jotta viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta vältytään.

Nykyisen lainsäädännön mukaan, vastuu asbestikartoituksen tilaamisesta kuuluu remontin teettäjälle. Mikäli siis osakas itse haluaa tehdä remontin, vastaa hän myös kartoituksesta kustannuksineen, ellei toisin sovita. Mittakaavaedun puitteissa osakas ja taloyhtiö voivat sopia asbestikartoituksen tekemisestä yhdessä tai niin, että taloyhtiö kustantaa kartoituksen mutta saa myös käyttää sen tuloksia omiin tarkoituksiinsa.

jaa  

14 March 2019

Kuinka välttää kodin riskit ja tehdä turvallisempi koti

On monta tapaa kuinka edesauttaa omaa hyvinvointiasi asumisessa ja remontoinnissa. Asunnoissa ja taloissa piilee tänä päivänä monia riskejä. Paljon puhuttavat muun muassa home- ja sisäilmaongelmat. Remonteissa taas aiheena nousee asbesti. Eikä näissä sinällään sen suurempaa huolta ole, jos vain tietää kuinka toimia ennen kuin tekee ostopäätöksen tai remontoi. Täällä blogissa on tarkoitus tuoda neuvoja näihin sekä yleistietoa aiheesta. Ilmanvaihto on myös yksi nykypäivän pinnalla olevista aiheista, kun puhutaan rakentamisesta ja remontoinnista. Tämä on tärkeä asia asumisen hyvinvoinnin kannalta. Vanhoissa asunnoissa usein on tarvetta kohentaa ilmanvaihtoreittejä, ja uusissa taas tarpeellista varmistaa tehokas ilmanvaihto sillä rakennukset tehdään nykyisin niin tiiviiksi. Myös tätä aihetta sivutaan paljon blogissa. Lukuiloa!